Handboek Jeugdvoetbal leider

logo1Ieder jaar mogen wij binnen de vereniging, vooral bij onze jongste pupillenteams, weer een aantal nieuwe jeugdleiders begroeten. Daar zijn wij enorm blij mee, want dit is een heel belangrijke taak binnen het jeugdvoetbal. Het is zelfs zo, dat een jeugdteam zonder leider niet aan wedstrijden deel kan nemen.

Nieuwe jeugdleiders hebben veelal, voordat hun kind bij VELUWSE BOYS komt voetballen, geen binding met onze vereniging. Ook is er vaak nog weinig ervaring met jeugdvoetbal.

Om de jeugdleiders bekend te maken met een aantal regels en afspraken, die binnen het voetbal en onze vereniging gelden, hebben wij getracht om deze zaken in dit boekje samen te vatten.

Mocht een jeugdleider ondanks deze informatie nog vragen hebben, dan kan uiteraard contact opgenomen worden met het jeugdbestuur. Ook voor op- en/of aanmerkingen wat betreft de samenstelling van dit boekje, kan een jeugdleider altijd bij hem of haar terecht.

NB Daar waar in dit boekje gesproken wordt over “jeugdleider”, kan ook gelezen worden “jeugdleidster”. De inbreng van moeders bij onze jeugdteams juichen wij ook van harte toe. 

Download het ‘Handboek Jeugdvoetbal Leider’ door op de onderstaande link te klikken:

pdf_download