Nieuwjaarsreceptie 2024

Zaterdag 6 januari jongstleden vond de nieuwjaarsreceptie plaats in de Kantine van Sportpark De Westeneng. Wim van Middendorp nam namens het bestuur het woord.

2023
Er werd tijdens de receptie stilgestaan bij 2023 en met name bij het overlijden, op veel te jonge leeftijd, van twee clubiconen, John Doppenberg en Bastiaan de Boer.

Gelukkig waren er ook een hoop positieve zaken te noemen. Het aantal leden neemt zowel bij de jeugd als bij de senioren toe. Volgens het bestuur mede te danken aan de positieve sfeer die er is ontstaan, mede door de tomeloze inzet van een aantal personen binnen de vereniging.

Het bestuur is er trots op hoe de vereniging, mede door inzet van leden en vrijwilligers, na de coronaperiode de boel weer goed op de rit heeft.

Vrijwilligers
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, het bestuur bedankt deze vrijwilligers, in welke rol dan ook. Zoals gebruikelijk wordt er tijdens de nieuwjaarsreceptie één vrijwilliger in het zonnetje gezet. Ditmaal zijn dit twee vrijwilligers.

Op de donderdagavonden zijn het traingingsveld en wanneer het weer het toestaat, ook het 2e veld goed gevuld, erna ook de kantine. Met name bij het 2e en 3e elftal is de opkomst op trinainsavonden flink gestegen.
Oorzaak hiervan is de positieve sfeer die binnen de senioren elftallen heerst en de inzet van vrijwilligers die deze trainingen verzorgen.
Daarom een extra dankwoord voor Cees van de Pol (helaas afwezig) en Berry van de Brink.

Jubilarissen
De jubilarissen die dit jaar in het zonnetje werden gezet:
Richard Huisman en Johan Kraaij (25 jaar lid) en Teus van Beek (50 jaar lid).

2024
Het bestuur gaf te kennen dat er hopelijk dit jaar knopen zullen worden doorgehakt met betrekking tot nieuwbouw van kantine en kleedkamers, binnenkort zijn hier weer gesprekken over met de gemeente. Hier wordt met een positieve blik op vooruit gekeken.

Club van 50
Mede door de pandemie die achter ons ligt is niet veel doorontwikkeling geweest voor wat betreft dit initiatief. Het bestuur, de vereniging, wil dit weer een nieuw leven inblazen.
De club van 50 probeert jaarlijks 2 doelen te verwezenlijken voor de vereniging en organiseert jaarlijks een feestavond waarvoor u wordt uitgenodigd en waarop u ook verslag zult krijgen van behaalde en gestelde doelen.
Veluwse Boys is hiervoor op zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor in willen zetten.
Heb je hiervoor interesse, ken je iemand die dit zou kunnen doen? Neem contact met ons op (LINK)

Verzorger
Veluwse Boys is op zoek naar een vrijwilliger die op de zaterdagmiddag als verzorger wil optreden tijdens de wedstrijden van het eerste elftal.
Heb je hiervoor interesse, ken je iemand die dit zou kunnen doen? Neem contact met ons op (LINK)

Reanimatiecursus
Op het sportpark hangt een AED maar hoe ga je daarmee om?
Binnenkort zal er een reanimatiecursus worden georganiseerd waarbij dit uit de doeken wordt gedaan.
Ben je geïnteresseerd om hieraan deel te nemen, Neem contact met ons op (LINK)

Nieuwe vrijwilligers
Het bestuur en de leden van de vereniging zijn blij met de hoeveelheid vrijwilligers die onze vereniging heeft. Op sommige vlakken komen we soms helaas nog wat ‘handjes tekort’.
Daarbij denken we aan bijvoorbeeld vrijwilligers om op zaterdag in de keuken te staan en vrijwilligers.
Ongeacht wat je voor de vereniging denkt te kunnen betekenen, als je voor jezelf een vrijwilligersfunctie ziet binnen de vereniging, neem contact met ons op (LINK)

Tot slot werd iedereen bedankt voor hun aanwezigheid en werd de receptie met een natje en een droogje gezellig afgerond.