Connect – Beweeg je fit

Connect heeft de opdracht om de coördinatie rondom de valpreventie in de gemeente Barneveld op te zetten. Naast de bestaande valpreventieve programma’s die vanuit het zorgdomein worden verzorgd is Connect ook vanuit preventie het programma “Beweeg je Fit” binnen het sociaal domein aan het opzetten.
Hierbij hebben we de visie dat we de verenigingen ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuw beweegaanbod voor senioren. Inmiddels zijn we bij een aantal locaties actief met het programma “Beweeg je Fit” waarbij ontmoeting en bewegen centraal staan.