Commissies

Ter ondersteuning van het (jeugd)bestuur zijn binnen de vereniging de volgende commissies actief.

Bestuurskamerdienst Jeugd
Regelt de bezetting van de bestuurskamerdienst op westrijddagen tot 13:00 uur.
Lid: Maarten Bronkhorst*

Kantinecommssie:
Regelt de bezetting achter de bar en in de keuken en regelt de inkoop van de kantine.
Leden: Aart van de Berg, Wilgert kok en Danny v/d Slik

Sponsorcommissie:
Onderhoud de contacten met de sponsoren
Leden: Dave Busser* en Ruben Krol

Scheidsrechters Jeugd:
Regelen de scheidsrechters voor de jeugd.
Lid: Henk van Hunestijn*

Scheidsrechters Senioren:
Regelen scheidsrechters senioren
Lid: Teus van Beek*

Jeugdkamp, Cees Morren Toernooi en Sinterklaas:
Organisatie van bovengenoemde activiteiten
Particia Heimgartner*, Aleida Hekman, Ingrid Mulder en Daniëlle de Boer

Kledingcommissie:
Inname, uitgifte en onderhoud van trainingspakken en tassen.
Arie Pluim, Ingrid Mulder en Ramon Kool
Email: kledingzaken@veluwseboys.nl
tel.: 06-22130239 (Arie Pluim)

Activiteiten:
Organiseren van andere activiteiten voor de jeugd, zoals zaalvoetbal.
Leden: Jeugdbestuur

* = eerste aanspreekpunt

Wil je werkzaamheden/activiteiten verrichten voor één van deze commissies meld je dan bij de contactpersoon.