Overlijden Jan van der Meijde

JanvanderMeijde
Zaterdagmiddag ontvingen wij bericht van het overlijden van Jan van der Meijde. Jan was trouw lid van onze vereniging. Met name zijn werkzaamheden bij de onderhoudsploeg sprongen in het oog. Tot vorig jaar, op 82 jarige leeftijd (!!), nam hij de hogedrukspuit ter hand om op maandagochtend de kleedkamers schoon te maken. In het afgelopen jaar moest hij, vanwege afnemende krachten, stoppen met dit werk. de vereniging, en in het bijzonder de onderhoudsploeg, heeft een vriend verloren.

Wij zijn Jan veel dank verschuldigd en wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familie de kracht toe dit verlies te dragen.