• Privacybeleid

 • Persoonsgegevens

  v.v. Veluwse Boys verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • E-mailadres
  • Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB)
  • (Bank)rekeningnummer
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@veluwseboys.nl, om de situatie op te lossen.
  Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hiertegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar secretaris@veluwseboys.nl.

  Waarom we gegevens nodig hebben

  v.v. Veluwse Boys verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
  • Het aanmelden bij activiteiten van v.v. Veluwse Boys (o.a. Jeugdkamp)
  • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
  • U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de sportactiviteiten

  Hoe lang we gegevens bewaren

  v.v. Veluwse Boys zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 7 jaar).

  Delen met anderen

  v.v. Veluwse Boys verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw overschrijving als lid van Veluwse Boys naar een andere vereniging te realiseren. Dit is vanuit uw kant een schriftelijk verzoek om dit uit te voeren.
  v.v. Veluwse Boys deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van v.v. Veluwse Boys voor een contactmoment. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

  In kaart brengen websitebezoek

  v.v. Veluwse Boys gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@veluwseboys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. V.v. Veluwse Boys zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Beveiliging

  v.v. Veluwse Boys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@veluwseboys.nl

 • Foto & Video

  v.v. Veluwse Boys hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van v.v. Veluwse Boys en voor sociale media zoals Facebook, Twitter en groeps-Whatsapp van teams. In het protocol kunt u de regels lezen waaraan v.v. Veluwse Boys zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

  Gebruik website/sociale media:

  • v.v. Veluwse Boys beheert de website www.veluwseboys.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de voetbalvereniging. Deze informatie is bedoeld voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.
  • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij v.v. Veluwse Boys.
  • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden.
  • Voor opnamen, die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
  • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van v.v. Veluwse Boys, als de ouders bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee á drie kinderen op een foto.
  • Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in v.v. Veluwse Boys gerelateerde trainings-of wedstrijdkleding : minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding.
  • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie in de club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams.
  • Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden binnen v.v. Veluwse Boys zoals leden van bestuur, begeleiders en trainers van teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.
  • Als ouders/verzorgers problemen hebben met een foto of foto’s, dan kan in overleg met deze personen besloten worden de foto’s te verwijderen.
  • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden, die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kinderen dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.
  • Binnen veel teams wordt gebruik gemaakt van WhatsApp-groepen. Ook hierbij geldt : minimaal twee á drie kinderen op de foto en netjes gekleed. Als ouders niet willen dat hun kind op een foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden.
  • Het bestuur is en blijft alleen verantwoordelijk voor de eigen v.v. Veluwse Boys-website, de eigen v.v. Veluwse Boys facebook-pagina en andere eigen sociale media.

  Maken van foto en video opnames:

  • Tijdens alle activiteiten door de vereniging v.v. Veluwse Boys georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto-en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.
  • Mogelijke gebeurtenissen waarbij opnames gemaakt kunnen worden zijn :
   • Wedstrijden en ( officiële ) toernooien
   • Verenigingsactiviteiten
   • Tijdens trainingen
  • Binnen v.v. Veluwse Boys is het niet toegestaan foto’s en/of video opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes.

  Bewaking privacy gebruik van opnames:

  • Voor zover de opnames louter en alleen voor eigen gebruik zijn bedoeld, gelden geen nadere bepalingen, mits het het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor .
  • Voor opnames die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
  • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team ter wille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnames worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeeltes van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website.
  • In alle andere gevallen van foto- en video opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het hoofdbestuur.
  • Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar (met redenen omkleed)kenbaar maken bij het hoofdbestuur.

  Sancties:

  Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen, met de mogelijkheid dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.