Overlijden Gert van de Koot

Van familie Van de Koot ontvingen we de trieste mededeling dat geheel onverwacht is overleden:
Gert van de Koot.

Gert was jaren gewaardeerd lid en supporter van de vereniging en vrijwilliger in de onderhoudsploeg.
v.v. Veluwse Boys zal hem missen en wenst de familie alle sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

 

Nieuwjaarsreceptie 2020

Op 4 januari jongstleden vond op Sportpark De Westeneng de nieuwjaarsreceptie van Veluwse Boys plaats, voorafgegaan door een meer dan geslaagde sponsorloop.

In een goed gevulde kantine nam Wim van Middendorp, uit naam van het hoofdbestuur, het woord en besprak wedstrijd- verenigings- en bestuurszaken van het afgelopen en aankomende jaar.
Hierbij werd extra stil gestaan bij een aantal punten.

Jubilarissen
Een viertal jubilarissen werden in het zonnetje gezet. Ramon Kool, Cees van de Pol en Ernst Bronkhorst als 25 jarig lid en Aalt Frederiksen als 50 jarig lid van Veluwse Boys.

Contracten
Het bestuur is met de trainers van het eerste en tweede elftal tot overeenstemming gekomen. Sander Goossensen en William Rutten hebben beiden hun contract met een jaar verlengd.

 

Vrijwilligers
Speciaal woord van dank werd gericht aan een aantal vrijwilligers:
Wesley Pott voor zijn inzet als vrijwilliger binnen de jeugdafdeling en het regelen van scheidsrechters.
Aart van den Berg voor zijn inzet voor kantinezaken van Veluwse Boys. Mede dankzij hem staat hier weer een sterk en enthousiast team vrijwilligers klaar.
hij gaat hulp krijgen van Wilgert Kok en Danny van de Slik  waarvoor dank aan deze jongens
Gerard Zevenbergen (o.a. oud-voorzitter) is vanwege achteruitlopende gezondheid helaas genoodzaakt te stoppen met vrijwilligerswerk.
Maarten Bronkhorst  voor de organisatie van de sponsorloop en Patricia Heimgartner voor onder meer de organisatie van de loterij welke tijdens de receptie plaatsvond.

2020
In het nieuwe jaar zullen er verdere onderhandelingen plaatsvinden met de gemeente over de toekomst van De Westeneng.
Er dient veel onderhoud te worden gepleegd aan het sportpark en wanneer hier de fondsen voor zijn hopen we op uw inzet te mogen rekenen voor de uitvoering hiervan.

Door Rabobank Gelderse Vallei is het mogelijk gemaakt een nieuwe speelplaats aan te leggen voor de kleinste supporters. In de loop van het jaar zal deze worden gerealiseerd.

Tot slot hopen we dat 2020 net zo’n mooi, sportief en uitdagend jaar wordt als het voorgaande jaar.

Feestdagen

Het is winterstop en het kalenderjaar 2019 is bijna ten einde.

We willen daarom op dit moment iedereen die onze vereniging,
op welke manier dan ook, steunt en een warm hart toedraagt
bedanken voor een geweldig jaar.

We hopen dat we ook volgend jaar en de jaren erna
op uw steun kunnen rekenen

* * * * * * * * * * * * *

William Rutten nieuwe trainer 2e elftal

William Rutten uit Eerbeek staat het komend seizoen aan het roer van deze jonge groep Garderenen.
William was afgelopen seizoen trainer van AVW 2 uit Westervoort.

Wij wensen William veel succes het komend seizoen in Garderen.