Nieuwjaarsreceptie 2023

Nadat deze in 2021 en 2022 niet door kon gaan vanwege de corona-crisis kon gelukkig op zaterdag 7 januari jongstleden de nieuwjaarsreceptie weer plaatsvinden.
De secretaris van Veluwse Boys, Wim van Middendorp, sprak namens het bestuur de aanwezigen toe.

Gezondheid is een groot goed
Dit bleek bijvoorbeeld door de gezondheidssituatie van een aantal (bestuurs-)leden.
Ook werd er stil gestaan bij het overlijden van Gert Koot, oud keeper van het 1e elftal en trouwe vrijwilliger en supporter.
Ook bij het overlijden van oud-verenigingslid en oud-leider van het 2e elftal Gert Heimgartner, werd stilgestaan.

Corona en Veluwse Boys
Corona heeft gevolgen gehad voor ons allen en voor de vereniging. De afgelopen jaren werden de competities helaas vroegtijdig stilgelegd of werden er wedstrijden zonder publieke toegang afgewikkeld.
Dit had voor de vereniging ook financiële gevolgen. De vaste kosten bleven maar inkomsten bleven uit of waren minder. De vooruitzichten zijn gelukkig beter.

Clubhuis
De vereniging is al geruime tijd in overleg met de gemeente over het clubhuis. Hierbij wordt de vereniging geassisteerd door Reijer Kok (Bouwbedrijf Kok) en Erik Verhoef (Veluwse Architecten). Als gevolg van een ongeval lag een en ander even stil. Maar net voor de kerst kon het overleg weer worden hervat. We hopen met samen tot een goede oplossing te komen voor een up-to-date clubhuis.

Bestuur
Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van bestuurslid Ramon Kool en hebben zich aangemeld Gert René Kok en Melvin de den Brink. Zij helpen de sponsorcommissie en Melvin helpt ook Jordy Doppenberg, welke aan het begin van het seizoen de taak Kantinezaken overgenomen heeft van Wilgert Kok.

Wij zijn ook nog steeds blij over het functioneren van het jeugdbestuur.

Nico van Beek heeft helaas aangegeven te zullen stoppen als penningmeester. Zijn taken worden overgenomen door Jasper de Wilde.

Jubilarissen
Dit jaar werden er twee jubilarissen in het zonnetje gezet.
Gert René Kok (25 jaar lid) en Johan ‘Fiets’ Mulder (50 jaar lid).
Beiden actief op het veld in vele andere rollen in en om de vereniging.

Vrijwilligers
Er heerst veel positiviteit binnen de vereniging. Dit is te merken doordat er toch nog 3 seniorenteams zijn en er zijn vele jonge vrijwilligers, zowel binnen bestuur alsook op andere vlakken als bijvoorbeeld de schoonmaakdag, kantine diensten enz.

Dank aan alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet.

Met name Maarten Bronkhorst voor het feit dat hij 6 ½ jaar de bezetting van de bestuurskamer op de ochtenden heeft geregeld.
Ook dank aan Jenny van Beek en Ton van Krevel die o.a. de bestuurskamerdiensten hebben verricht. Zoals eerder vermeld kunnen wij niet zonder de inzet van dergelijke vrijwilligers.
Dit jaar zijn dit:

Patricia Heimgartner
Niet weg te denken bij de vereniging.
Al een aantal jaren teammanager bij het eerste elftal, voormalig bestuurslid en betrokken bij het organiseren van vele activiteiten van kaartavonden tot het regelen van wedstrijden/trainingskampen van BVO’s.
Om haar inzet door de jaren heeft het bestuur Patricia benoemt tot lid van verdienste.Gerard Bronkhorst
Een op en top vrijwilliger, waar we altijd een beroep op kunnen doen: Jeugdleider, bestuurslid (3 jaar voorzitter), meer dan 10 jaar lid van de onderhoudsploeg, teammanager 1e en 2e elftal, redactie en bezorgen clubblad de Voltreffer, scheidsrechter, keeperstrainer, jeugdtrainer en jeugdleider…
Daarnaast in 2018 voorgedragen en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Het bestuur van Veluwse Boys heeft besloten om Gerard te benoemen als erelid.

Beiden zijn een voorbeeld voor ons allen!

Trainer
Tot genoegen van het bestuur kon het meedelen dat Hans Nijhuis ook volgend seizoen onze hoofdtrainer van het eerste elftal is.

Zoals gebruikelijk vond er als afsluiting een verloting plaats.
Hierbij trok Louis van den Brink aan het langste eind.
Hij ging er met de hoofdprijs vandoor, een waardcheque van € 449, aangeboden door en te gebruiken bij: TopParken Resort Veluwe

We gaan er weer een mooi nieuwjaar
van maken met z’n allen.