Jubilarissen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn zoals gebruikelijk onze jubilarissen gehuldigd.
Gert Hein Kevelam en Willem Bakker waren afgelopen jaar beiden 40 jaar lid.
Ze hebben het bijgehorende speldje en een bos bos bloemen ontvangen uit handen van secretaris Wim van Middendorp.
Wij hopen dat beiden nog vele jaren in gezondheid lid mogen zijn van onze vereniging.