Aftredende bestuursleden

Op maandag 2 juni zijn Bob Hesselmann en Aalt van Lagen afgetreden als bestuurslid. Op de Algemene Ledenvergadering werden zij in de bloemen gezet door Gert Hein Kevelam.  Bob  is interim voorzitter geweest in een roerige periode van de club. Het bestuurswerk is met zijn nieuwe baan niet goed meer te combineren. Aalt heeft als penningmeester uitstekend werk geleverd. De administratie is door zijn kennis op een hoger plan gekomen.

We bedanken beide mannen voor al hun inzet als bestuurslid.

Als er mensen vertrekken moeten er ook weer mensen komen. Wim van Middendorp is bereid gevonden plaats te nemen in het bestuur. Hij zal de functie van algemeen bestuurslid op zich nemen. We hebben nog een vacature voor een penningmeester. image