Indelingsbijeenkomst pupillen voorjaar 2014

De start van de voorjaarsreeks pupillenvoetbal staat weer voor de deur. Het eerste volledige programma staat gepland op zaterdag 1 februari 2014.

De afdeling wedstrijdzaken werkt aan de nieuwe competitie-indelingen. Net als voorgaande seizoenen heeft de klankbordgroep jeugdvoetbal besloten de indeling eerst te bespreken voordat gestart wordt met de nummering.

Meer op de site van de KNVB, Klik hier